Balet Brzydkie Kaczątko w RCKP

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Balet Brzydkie Kaczątko w RCKP. Widowisko baletowe na motywach baśni Andersena rozpoczęło XIV Krośnieńskie Dni Tańca.
Na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza pojawiły się Gąski, Marysia, Lis, Dobre Wróżki. Całe stado Nietoperzy i bardzo zabawna grupa Skrzatów. Premierowy spektakl grup baletowych działających przy RCKP oklaskiwały całe rodziny. W grupach baletowych tańczą dziewczęta od 5 do 19 lat.
Instruktorem i choreografem jest Monika Waga, tancerka Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie, absolwentka UMCS w Lublinie (wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na Podyplomowych Studiach Choreograficznych w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych.

Ugly Duckling Ballet in RCKP. The ballet show on the motifs of Andersen’s fairy tale began the 14th Krosno Dance Days.
Gąski, Marysia, Lis, Dobre Fróżki, a whole herd of Bats and a very funny group of Skrzatów appeared on the stage of the Regional Center of Borderland Cultures. The premiere performance of ballet groups operating at the RCKP applauded whole families. Girls from 5 to 19 years are dancing in ballet groups.
The instructor and choreographer is Monika Waga, dancer of the Musical Theater in Lublin and the Sabbat Theater of Małgorzata Potocka in Warsaw, a graduate of UMCS in Lublin (Faculty of Pedagogy and Psychology) and the University of Rzeszów at postgraduate choreography in the field of running dance groups.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×