11 Wyścig Górski Prządki 2014

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

13 i 14 września na trasie prowadzącej z rynku w Korczynie do Czarnorzek odbył się 11 Wyścig Górski Prządki 2014.

Przed podkarpackimi zawodami cyklu GSMP. Na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej znajduje się Tomasz Nagórski, wyprzedzający Dubaia i Igora Drotara. Tuż za pierwszą trójką walczą Marcin Słobodzian, Marcin Gładysz i Piotr Soja. Którzy w Korczynie powinni grać pierwsze skrzypce w walce o tytuł II Wicemistrza Polski GSMP 2014. Zawody w Korczynie rozpoczynają się już 12 września odbiorem administracyjnym oraz Badaniem Kontrolnym. Które przeprowadzone zostanie po raz drugi w Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie przy ulicy Tysiąclecia 5.

Sobota i niedziela to zmagania na 4750 metrowej trasie. Start zlokalizowany jest na korczyńskim rynku, który był świadkiem już wielu sukcesów kierowców „górali”.

On 13 and 14 September, the 11th Mountain Race of Prządki 2014 took place on the route leading from the market square in Korczyn to Czarnorzek.

Prior to the GSMP cycle competition in Podkarpackie, Tomasz Nagórski, ahead of Dubaia and Igor Drotar. Is in the first place of the general classification. Marcin Słobodzian, Marcin Gładysz and Piotr Soja are fighting for the first three. Who should play the first violin in Korczyna in the fight for the title of 2nd runner-up of Poland GSMP 2014. The competition in Korczyn begins on September 12 with administrative acceptance and a Control Test which will be carried out for the second time in the Center for Professional Education and Modern Technologies in Krosno at 5 Tysiąclecia Street.

Saturday and Sunday are a struggle on the 4750 meter long route, which is located on the Korczyński market, which has already witnessed many successes of „highlanders” drivers.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×