Dzień pierwszy – Nocne Teatralia Strachy 2016

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Nocne Teatralia Strachy 2016 – dzień pierwszy

Dzień pierwszy festiwalu, wariackie przygotowania, poszukiwania siły witalnej i dobra zabawa.

Przygotowania i oczekiwanie na rozpoczęcie

The first day of the festival, crazy preparation, searching for vital strength and good fun.

Preparations and waiting for the start

Fireshow

Reżyseria, scenariusz i obsada: Teatr s.tr.a.c.h. i przyjaciele
Ogień to zjawisko niejednolite, żywioł pełen niespodziewanych zwrotów, symbol życia i energii witalnej. To ogniwo łączące grupę pasjonatów tańca z ogniem, którzy ponownie spróbują usidlić jeden z czterech żywiołów, nadając mu formę, tworząc Fireshow.

Fire show

Direction, script and cast: Teatr s.tr.a.c.h. and friends

Fire is an uneven phenomenon, an element full of unexpected turns, a symbol of life and vital energy. This is the link between a group of dance and fire enthusiasts who will try again to entrap one of the four elements, giving it a form, creating Fireshow.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×