Fireshow w Nowym Łupkowie

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Fireshow w Nowym Łupkowie to początek nieswykłych warsztatów prowadzonych w Nowym Łupkowie końcem lata 2015. Narodowe Centrum Kultury ze współpracą z Teatr s.tr.a.c.h. z Krosna w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. „Uwierz w swój talent” zorganizował obóz artystyczny. Wydarzenie, to cykl 14-dniowych warsztatów cyrkowo-teatralnych dla młodzieży. Początkiem, który miał zblizyć do siebie obie grupy był interesyjący fireshow wykonany przez Teatr s.tr.a.c.h.

Fireshow in Nowy Łupków marks the beginning of the unprofessional workshops conducted in Nowy Łupków at the end of the summer of 2015. National Center for Culture with cooperation with Teatr s.tr.a.c.h. from Krosno, as part of the Polish-Ukrainian youth exchange „Believe in your talent”, he organized an art camp. The event is a series of 14-day circus-theatrical workshops for young people. The beginning, which was to bring the two groups together, was the interest of fire show made by Teatr s.tr.a.c.h.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×