Projekt Polsko-Słowacki „Wyprawa po pieśni”

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Projekt Polsko-Słowacki „Wyprawa po pieśni”

Projekt realizowany jest przez  Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie we współpracy z Hornosarisskim  osvetovym strediskiem w Bardejowie. „Wyprawa po pieśni pogranicza” współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013.

W poszukiwaniu pieśni pogranicza uczestnicy projektu odwiedzą wiele miejsc po obu stronach granicy. W trakcie spotkań z mieszkańcami regionu będą utrwalać pieśni, ale także rozmawiać o tym jak się kiedyś tutaj żyło.

Polish-Slovak project „Expedition to the song”

The project is implemented by the Regional Center for Borderland Cultures in Krosno in cooperation with the Hornosarisski osvetovym stredisku in Bardejów. „Expedition to the song of the borderland” is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Cross-Border Cooperation Program Republic of Poland – Slovak Republic 2007-2013.

In search of a borderland song, project participants will visit many places on both sides of the border. During meetings with the inhabitants of the region, they will record songs, but also talk about how they once lived here.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×