Rymanów Zdrój nocą

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Rymanów Zdrój nocą, czyli park i sanatorium w mrocznej scenerii

Rymanów Zdrój nocą jest zarówno piękny jak i mroczny. Starałam się pokazać na zdjęciach tę mroczną stronę uzdrowiska.

Uzdrowisko Rymanów Zdrój leży na pograniczu dwóch różniących się krajobrazowo mezoregionów karpackich: Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego, w dolinie rzeki Tabor i jej prawego dopływu – Czarnego Potoku, na wysokości od 360 do 390 m n.p.m.

Występowanie od wieków wód leczniczych w sąsiednim Iwoniczu Zdroju skłoniło zamieszkałych od 1870 r. w Rymanowie właścicieli dóbr Annę i Stanisława Potockich do szukania podobnych źródeł w okolicznych górach i dolinie rzeki Taba (dziś Tabor). Wyjątkową okazję dał pobyt na dworze rymanowskim chemika Tytusa Sławika. Wykonana przez niego pobieżna analiza źródła nad brzegiem rzeki Taba, wykazała silne stężenie jodu i żelaza. Przeprowadzenia dokładnych badań chemicznych odkrytej wody dokonał rok później w 1877 r. prof. dr Wesselshy, chemik wiedeński. Analiza w zupełności potwierdziła cenne zalety źródła. Rozpoczęto budowę pierwszych pensjonatów. Wykonano nową obudowę ujęć wodnych, wg wskazań prof. dr Bolesława Lutostańskiego, rozdzielono spływające do jednej studni źródła mineralne na odrębne zdroje.

Rymanów Zdrój at night, a park, and sanatorium in a dark scenery

Rymanów Zdrój is both beautiful and dark at night. I tried to show the dark side of the spa in the pictures.

The Rymanów Zdrój health resort lies on the border of two different Carpathian mesoregions: the Low Beskid and the Bukowski Foothills, in the Tabor river valley and its right tributary – the Czarny Potok stream, from 360 to 390 m above sea level.

The presence of healing waters in neighboring Iwonicz Zdrój for centuries prompted the owners of estates Anna and Stanisław Potocki who lived in Rymanów since 1870 to look for similar sources in the surrounding mountains and the Taba river valley (today Tabor). A unique opportunity was given to a stay at the court of Rymanów chemist Tytus Sławik. The rough analysis of the source on the banks of the Taba River carried out by him, showed a strong concentration of iodine and iron. Conducting thorough chemical tests of discovered water was made a year later in 1877 by prof. Dr. Wesselshy, Viennese chemist. The analysis fully confirmed the valuable advantages of the source. The construction of the first guest houses has begun. A new housing of water intakes was made, according to the indications of prof. Dr. Bolesław Lutostański separated mineral springs flowing into one well for separate spas.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×