Niezwykle bajkowy Zamek w Mosznej, niedaleko Opola

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Niezwykle bajkowy Zamek w Mosznej, niedaleko Opola

W kwietniu miałam okazję odwiedzić bajkowy Zamek w Mosznej, niedaleko trasy A4 i Opola.

Jest to niezwykły Zamek w Mosznej słynie z 99 wieżyczek, bogatej historii i pięknego parku. Oprócz zwiedzania samego Zamku możemy przejść się po ogromnym parku, skorzystać z restauracji oraz hotelu. Dodatkową atrakcją (szczególnie dla przyjaciół koni) jest Stadnina Koni Moszna.

Trochę historii

Moszna położona jest na szlaku komunikacyjnym łączącym Prudnik z Krapkowicami. Nazwa wioski pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Moschin, rodziny przybyłej do parafii Łącznik w XIV wieku. Jak głosi legenda, Moszna w średniowieczu należała do Zakonu Templariuszy. W roku 1679 właścicielami Mosznej była rodzina von Skall. W 1723 roku po śmierci właścicielki Urszuli Marii von Skall, wieś przeszła w ręce jej kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wielkiego – Georga Wilhelma von Reisewitz. Z tego okresu pochodzi pałac – środkowa część dzisiejszego zamku. W roku 1771 rodzina von Reisewitz straciła Moszną, a majątek został zakupiony na licytacji przez Heinricha Leopolda von Seherr-Thossa – którego rodzina posiadała również na własność zamek i dobra w niedalekiej Dobrej. W 1853 roku Karl Gotthard Seherr-Thoss sprzedał Mosznę Heinrichowi von Erdmannsdorfowi, który zbył ją w 1866 roku Hubertowi von Tiele-Winckler z Miechowic. Jego syn Franz Hubert był pomysłodawcą i budowniczym zamku, wzniesionego po tym, jak w 1896 roku częściowo spłonął barokowy pałac.

Extremely fairy-tale castle in Moszna, near Opole
In April I had the opportunity to visit the fairytale castle in Moszna, near the A4 and Opole routes.

This is an unusual castle in Moszna is famous for its 99 towers, rich history, and beautiful park. In addition to visiting the Castle itself, we can walk through a huge park, use the restaurant and hotel. An additional attraction (especially for horse friends) is the Moszna Horse Stud.

Some history

Moszna is located on the communication route connecting Prudnik with Krapkowice. The name of the village probably comes from the name Moschin, a family who came to the parish of Łącznik in the fourteenth century. According to legend, in the Middle Ages, Moszna belonged to the Order of Templars. In 1679, the von Skall family was the owners of Moszna. In 1723, after the death of the owner of Urszula Maria von Skall, the village passed into the hands of her cousin, the over-speaker of the court of Frederic the Great – Georg Wilhelm von Reisewitz. The palace dates from this period – the central part of today’s castle. In 1771, the von Reisewitz family lost their money to Moszna, and the property was bought at the auction by Heinrich Leopold von Seherr-Thoss – whose family also owned a castle and good in nearby Dobra. In 1853, Karl Gotthard Seherr-Thoss sold Mosze to Heinrich von Erdmannsdorf, who sold it in 1866 to Hubert von Tiele-Winckler from Miechowice. His son Franz Hubert was the originator and builder of the castle, erected after the Baroque palace was partially burned in 1896.

Zamek z zewnątrz

Zamek w środku

Widoki z wież

Zamek ten jest wyjątkowo piękny i bardzo polecam wszystkim pojechanie i pozwiedzanie 🙂 Zapewne jeśli będę miała jeszcze okazję i trochę czasu zaglądnę w to zaczarowane miejsce 🙂

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×