Klasztor Karmelitów bosych w Zagórzu

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Klasztor Karmelitów bosych w Zagórzu. Monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru. Warowni ojców karmelitów bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont w zakolu rzeki Osławy. Karmel zagórski był obronną fortyfikacją. Zbudowany został na początku XVIII wieku i oddany zakonowi Karmelitów bosych przez Jana Franciszka Stadnickiego, jako jego fundacja. Stadnicki był chorążym nadwornym koronnym, zaś od 1697 roku wojewodą wołyńskim.

Monastery of the Discalced Carmelites in Zagórz – monumental ruins of the eighteenth century late baroque church and monastery – a stronghold of the Carmelite nobles in Zagórz in the province Podkarpackie on the Mariemont hill in the bend of the Osława river. Karmel Zagórski was a defensive fortification. It was built at the beginning of the 18th century and devoted to the Carmelite Order by Jan Franciszek Stadnicki as its foundation. Stadnicki was the court ensign of the Crown and from 1697 the Voivode of Volhynia.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×