Cmentarz Powązkowski w Warszawie

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×

Cmentarz Powązkowski, zwyczajowo Stare Powązki – zabytkowa nekropolia w Warszawie.

Położony na terenie obecnej dzielnicy Wola, między ulicami: Okopową, Powązkowską, Tatarską i Jana Ostroroga. Opiekę nad nim sprawuje Kuria Metropolitalna Warszawska, którą reprezentuje zarząd cmentarza. Rolę opiekuna społecznego pełni Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Cały teren cmentarza – skarbnicę rzeźby i małej architektury objęto ścisłą ochroną konserwatorską, podległą Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków.

Powązkowski Cemetery, customarily Stare Powązki – a historic necropolis in Warsaw. Apartment on a shared area of Wola, between Okopowa, Powązkowska, Tatarska and Jana Ostroroga streets. The Metropolitan Curia of Warsaw, which represents the cemetery management, supervises it. The role of guardian of the komerrok Social Committee for the Care of the Old Powązki. Noise – guide and conservation and restoration to the Guardian Monument Conservator.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © 2018 Triskel-Art, All rights reserves | Design by ThemesDNA.com
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×